Els treballadors de Brins fan formació en riscos laborals

Aquest 23 de maig, les treballadores i els treballadors de BRINS D'OPORTUNITATS E.I., han realitzat la formació corresponent a riscos laborals a que obliga la llei.

Els riscos eren treballats en consonància als diferents tipus d'activitat que realitza l'empresa d'inserció, neteja, transport, acompanyament i reparacions i manteniment.

La formació és vital per a què augmentin les oportunitats dels treballadors que es troben realitzant un procès d'inserció amb nosaltres i puguin fer el salt a l'empresa normalitzada.


No s'accepten més comentaris